Connect with us

-Informații

„Formarea Viitorului Elitei Securității Naționale: Studii Universitare în Științe Militare, Informații și Ordine Publică”

Într-o lume marcată de schimbări rapide și provocări complexe, securitatea națională devine o prioritate tot mai mare. Pentru a asigura protecția țării și a cetățenilor săi, România depinde de o forță specializată de ofițeri de informații. Acești tineri dedicați și instruiți sunt pregătiți în cadrul Academiei de Studii Militare din București, care organizează studii universitare de licență în domeniul științe militare, informații și ordine publică.

Formarea ofițerilor de informații

Studiile universitare de licență de la Academie durează 3 ani și sunt accesibile doar pe locuri bugetate. În acest timp, studenții acumulează 180 de credite, obținând o diplomă de licență însoțită de un supliment de diplomă conform standardelor naționale și internaționale.

Academia oferă două specializări principale: Psihologie-Informații, care pregătește ofițeri de informații operativi, și Studii de Securitate și Informații, pentru formarea de ofițeri de informații analiști. Aceste specializări formează cadrele necesare pentru Serviciul Român de Informații, oferindu-le studenților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a contribui la securitatea națională.

Ofițeri analiști și operativi: Roluri distincte pentru o securitate eficientă

Ofițerii analiști sunt viziunea și gândirea strategică a sistemului de informații. Ei analizează tendințele globale, relațiile de cauzalitate și anticipatează evoluțiile. Absolvenții specializării de Studii de Securitate și Informații pot juca un rol vital în transmiterea de evaluări către beneficiari legali, precum Președintele sau Prim-ministrul României, pentru a aborda problemele relevante pentru securitatea națională.

Pe de altă parte, ofițerii operativi sunt „senzorii” situației operative. Ei colectează informații din diverse surse și le utilizează pentru a construi operațiuni complexe. Aceștia pot lucra în teren, accesa surse existente sau recruta noi agenți, contribuind la furnizarea de date vitale pentru evaluarea amenințărilor.

Rolul în prevenirea și neutralizarea amenințărilor

Prin colaborarea în echipe mixte, formate din ofițeri analiști și ofițeri operativi, Serviciul Român de Informații are capacitatea de a preveni amenințările și de a neutraliza riscurile la adresa securității naționale. Această colaborare sinergică este esențială pentru a asigura stabilitatea și securitatea într-o lume în continuă schimbare.

Îndrăznește! Învață! Inovează!

Academia de Studii Militare din București oferă oportunitatea de a face parte din viitorul elitei de securitate națională. Studenții sunt pregătiți pentru a face față provocărilor complexe și pentru a contribui la protejarea țării și a valorilor sale.

Cu studii riguroase, curriculum diversificat și oportunități de învățare inovatoare, aceste specializări sunt o cale deschisă pentru tinerii pasionați de securitatea națională. Prin angajament și dedicare, absolvenții pot avea un impact semnificativ asupra viitorului României. Este o chemare la acțiune care merită explorată de cei care îndrăznesc să învețe și să inoveze pentru binele națiunii.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facultăți